โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

iko